W czwartek, 12 marca w obiekcie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Limanowskiego 12 w Bartoszycach przeprowadzona została inspekcja gotowości operacyjnej bartoszyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Podczas inspekcji strażacy musieli zmierzyć się z pozorowanym pożarem.

 
Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru w jednym z pomieszczeń na 1 piętrze budynku. Kierownictwo placówki przed przybyciem straży pożarnej zarządziło ewakuację uczniów i pracowników. Po przeliczeniu wszystkich osób, okazało się, że dwójka dzieci najprawdopodobniej nie zdołała samodzielnie opuścić budynku i pozostała wewnątrz.
Zadania służb ratowniczych polegały na lokalizacji i ugaszeniu powstałego pożaru, dotarciu do osób poszkodowanych oraz ewakuacji ich do strefy bezpiecznej gdzie udzielona została im pomoc medyczna. W ćwiczeniach udział wzięły 3 zastępy z bartoszyckiej jednostki.