W piątek, 26 września na terenie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych.

 


W trakcie szkolenia omówiono zagadnienia związane m.in. z:
- zjawiskami towarzyszącymi pożarom wewnętrznym oraz ich objawami zewnętrznymi,
- operowaniem prądami gaśniczymi,
- poruszaniem się w pomieszczeniach zadymionych.

W szkoleniu uczestniczyli strażacy z bartoszyckiej jednostki, a organizatorem tego szkolenia była Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.