W dniach 11-19 kwietnia 2015 roku Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach przeprowadziła szkolenie szkolenie strażaków ratowników na Dowódców OSP.

 
 

W czterodniowym szkoleniu udział wzięło 26 osób z 7 jednostek OSP z terenu powiatu bartoszyckiego. Do egzaminów dopuszczono 26, a egzamin kocowy ukończyło 26 strażaków poprawiając stan wyszkolenia na szczeblu dowódczym. Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji zadań dowódczych podczas działań ratowniczych.