W dniach 2-3 i 9-10 marca 2013 roku w świetlicy remizy jednostki ochotniczej straży pożarnej w Sępopolu funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Bartoszycach przeprowadzili szkolenie kandydatów na dowódców OSP. Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących w OSP.

W wyniku przeprowadzonego szkolenia nowi dowódcy OSP potrafią:

 • objaśniać struktury organizacyjne i zasady działania OSP, ZOSP RP, KSRG,
 • omawiać zasady i typy kierowania działaniem ratowniczym,
 • omawiać uprawnienia i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym,
 • omawiać zasady i sposoby przejmowania kierowania działaniem ratowniczym,
 • formułować i wydawać rozkazy,
 • przeprowadzać rozpoznanie, prawidłowo oceniać sytuację i ilość potrzebnych sił i środków,
 • kierować działaniami ratowniczymi w wybranych obiektach,
 • kierować działaniami w trakcie wystąpienia innych miejscowych zagrożeń,
 • współdziałać z innymi służbami ratowniczymi,
 • prowadzić korespondencję i przekazywać meldunki,
 • organizować i prowadzić szkolenie,
 • sporządzać dokumentację z przebiegu działań ratowniczych.

Ogółem do kursu przystąpiło 18 strażaków natomiast szkolenie ukończyło 15 osób. Uroczystego wręczenia zaświadczeń nowym dowódcom OSP dokonał Prezes ZOMG ZOSP RP w Sępopolu pan Grzegorz Mucha (jednocześnie burmistrz urzędu miejskiego w Sępopolu) w asyście asp. sztab. Leonarda Boiwko, zastępcy komendanta powiatowego PSP w Bartoszycach.
Wszystkim kursantom serdecznie gratulujemy i życzymy samych udanych akcji.