W dniach 28-30 kwietnia br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach przeprowadzili szkolenie dowódcze na naczelników OSP. 

W przeciągu trzech miesięcy to już piąte szkolenie jakie komenda powiatowa PSP w Bartoszycach przeprowadziła dla kolegów z jednostek OSP. Tym razem szkolenie dotyczyło osób funkcyjnych zajmujących bądź planowanych w niedalekiej przyszłości do zajmowania stanowiska naczelnika OSP. Do trzy dniowego kursu przystąpiło 13 strażaków z 8 jednostek OSP (z 4 OSP KSRG i z 4 OSP spoza KSRG). Do końcowego egzaminu teoretycznego przystąpiła cała trzynastka i wszyscy druhowie zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.

W uroczystości rozdania zaświadczeń z ukończenia szkolenia Naczelników OSP uczestniczył zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Marek Wojczulanis. Absolwentom życzymy owocnej realizacji zadań wynikającej z obowiązków Naczelnika OSP.