Informujemy, iż do dnia 8 marca br. ogłaszamy nabór kart skierowań kandydatów na szkolenie podstawowe strażaków ratowników jednostek OSP. Kurs dla grupy ok. 20 osób zorganizowany zostanie w okresie od 9 marca do 29 kwietnia na bazie komendy powiatowej PSP w Bartoszycach

 

Warunki:

1. wiek: ukończone 18 i nie więcej jak 65 lat

2. zaświadczenie lekarskie 

3. karta skierowania na szkolenie

 

Terminy:

1. do dnia 8 marca: rekrutacja kandydatów na szkolenie

2. dnia 9 marca - rejestracja kursantów na internetowej platformie edukacyjnej (opanowanie materiału teoretycznego szkolenia) 

3. dnia 17 marca - ocena indywidualnych raportów oraz egzamin pisemny z wiedzy teoretycznej. (przygotowanie do pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych)

4. dnia 19 marca - próba wysiłkowa i test w komorze dymowej ( Ośrodek szkolenia KW PSP Olsztyn)

5. w dniach 2-24 kwietnia - zajęcia praktyczne szkolenia podstawowego w siedzibie KP PSP Bartoszyce.

6. dnia 29 kwietnia - egzamin końcowy (zakończenie szkolenia / wręczenie zaświadczeń)