W okresie od 19 września do 30 października 2015 r. Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach przeprowadziła szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bartoszyckiego.

Cykl szkolenia zorganizowano dwuetapowo tj. część teoretyczną kursanci realizowali z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej OSOP po której komisja weryfikacyjna przeprowadziła egzamin sprawdzający. Do egzaminu przystąpiło 35 strażaków, a wynik pozytywny uzyskało 33 osoby. Z tą grupą strażaków, na obiektach bartoszyckiej jednostki ratowniczo-gaśniczej przystąpiono do realizacji zajęć praktycznych programu szkolenia.
W piątek 30 października po wyczerpujących czterech tygodniach zajęć praktycznych odbył się egzamin końcowy szkolenia. Ogółem do egzaminu przystąpiło 33 strażaków w tym 7 pań z 14 jednostek OSP (17 osób z OSP KSRG i 16 osób z OSP spoza KSRG), po którym zaświadczenia z wynikiem pozytywnym otrzymało 33 osoby.  Uroczystego wręczenia zaświadczeń dokonał st. kpt. Marek Wojczulanis – z-ca kom. pow. oraz dh Adam Ciosek – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego.