W dniach od 8 do 11  lutego 2016 roku w bartoszyckiej KP PSP zostało przeprowadzone pierwsze w nowym roku szkolenie skierowane do strażaków ratowników jednostek OSP.

Do szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego strażaków OSP wpłynęło 42 karty zgłoszenia,szkolenie rozpoczęło 39 osób (trzy osoby pomimo złożonych kart i spełnieniu kryteriów nie przystąpiło do kursu). Przez cztery kolejne dni kursanci doskonalili znajomość specjalistycznego sprzętu i metod uwalniania osób z pojazdów przez straże pożarne w czasie działań ratownictwa technicznego. Całość szkolenia zakończył dwuetapowy egzamin z wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności szeroko rozumianych działań ratownictwa technicznego. Do egzaminu przystąpiło 39 osób, który z wynikiem pozytywnym ukończyło 39 strażaków (w tym 3 panie).

Uroczystego wręczenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dokonał komendant powiatowy PSP w Bartoszycach oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Adam Ciosek.