W dniach 21-23 kwietnia 2015 roku w Gdańsku odbyło się wspólne szkolenie nurków z województwa warmińsko-mazurskiego z nurkami i stermotorzystami z Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza.

 

Podstawą do przeprowadzenia szkolenia było porozumienie z dnia 5 marca 2010 roku pomiędzy Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, a Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie szczegółowych zasad współpracy w zakresie zapobiegania i likwidowania zagrożeń. 

W trakcie dwudniowego szkolenia nurkowie z PSP i Straży Granicznej zapoznawali się z procedurami dotyczącymi nurkowania w obu formacjach oraz sprzętem nurkowym i pływającym będącym na ich wyposażeniu, omówiono główne zadania obu służb podczas prowadzenia wspólnych działań nurkowych. 

W trakcie szkolenia przeprowadzono również trzy nurkowania wokół wraków okrętów wojennych (Groźny, Delfin, Bryza) oraz jedno w ruinach torpedowni na Zatoce Gdańskiej. Głównym celem nurkowania było zapoznanie się strażaków z procedurami nurkowania na wrakach i morzu, zdobycie  umiejętności rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie nurkowania i poznanie sposobów radzenia sobie z nimi.

W ramach ćwiczeń nurkowie uczyli się m.in.: poręczowania na wrakach, procedur ratowniczych, w tym awaryjnego wynurzenia z wraku z partnerem, odnajdywania wraku i jego oznaczanie pod wodą, postępowania w przypadku zaplątania nurka w sieci. Nurkowania odbywały się z łodzi straży granicznej, które doskonale radziły sobie przy dużym falowaniu morza i świetnie sprawdzały się jako łodzie transportowe dla zespołów nurków.

Wspólne szkolenie ze strażnikami granicznymi zaowocowało zdobyciem nowych doświadczeń przez nurków zarówno z PSP, jak i SG w zakresie likwidowania zagrożeń na morzu, co korzystnie wpłynie w przyszłości na podjęcie skutecznych wspólnych działań. 

W szkoleniu udział wzięli nurkowie z Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno–Nurkowego z Bartoszyc oraz koordynator ratownictwa wodnego KW PSP w Olsztynie. Źródło: www.kwpsp.olsztyn.pl.