W czwartek, 21 listopada zakończyło się szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa technicznego.

 

W trakcie szkolenia trwającego od 18 do 21 listopada przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne, w których realizowano następujące tematy i zagadnienia:
- wypadki drogowe - statystyka i przyczyny,
- budowa pojazdów samochodowych,
- hydrauliczne urządzenia ratownicze,
- organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,
- metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów,
- postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,
- postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

Zajęcia teoretyczne przeprowadzone zostały w sali szkoleniowej OSP w Bisztynku, natomiast część praktyczna odbyła się na placu stacji demontażu pojazdów "Edward Jasiak" przy ul. Bema w Bartoszycach. Szkolenie zakończyło się egzaminem praktycznym i teoretycznym, który odbył się w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach oraz na wspomnianej wyżej stacji demontażu pojazdów. Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu uzyskały oceny pozytywne i otrzymały zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu. Wręczenia zaświadczeń dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bartoszycach - Pan kpt. mgr Marek Wojczulanis.