3 października 2018 r. w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno- bojowe pn. „Szpital 2018”. Ćwiczenia z udziałem strażaków z PSP, WSP, OSP oraz służb wspomagających przeprowadzono w ramach ćwiczeń Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.


Scenariusz ćwiczeń zakładał trzy epizody: pożar pomieszczeń techniczno-technologicznych kondygnacji podziemnych, pożar i faktyczną ewakuację oddziału ortopedii oraz wypadek karetki ZRM z pojazdem osobowym z blokadą wyjazdu ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przed rozpoczęciem ćwiczeń w KP PSP w Bartoszycach odbyła się odprawa ze strażakami określająca główne cele do osiągnięcia podczas ćwiczeń. Ponadto 2 października rozpoczęto grę sztabową, która była kontynuowana podczas ćwiczeń w realnych warunkach zdarzenia. W grze sztabowej uczestniczyli: Starosta bartoszycki, kadra kierownicza KP PSP w Bartoszycach, kierownictwo Szpitala, Policja, Specjalista ds. ZK powiatu.

Ćwiczenia umożliwiły sprawdzenie procedur i zasad postępowania podczas tego typu zdarzeń, wymianę informacji pomiędzy służbami a przede wszystkim sprawdzono praktycznie aspekty wspomagania decyzji kierującego działaniami. Opracowanie: st. kpt. Marek Wojczulanis.
Zdjęcia: Andrzej Zawadzki.