24 września 2019 r. zrealizowane zostały ćwiczenia dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bartoszycach. Obiektem ćwiczeń był zakład produkcyjny BRW Comfort zlokalizowany w Bartoszycach przy ulicy Warszawskiej 22A.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie zakładów produkcyjnych oraz współpracy jednostek PSP z innymi podmiotami sytemu KSRG. Scenariusz ćwiczeń zakładał realizację dwóch epizodów, odbywających się jednocześnie tj. pożaru w pomieszczeniach socjalnych zakładu oraz najechanie przez wózek widłowy na jednego z pracowników.

Realizacja założeń umożliwiła sprawdzenie umiejętności prowadzenie działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz umiejętności wykorzystania walorów taktyczno-technicznych posiadanego sprzętu podczas działań ratownictwa technicznego, a także ocenę wdrożenia odpowiednich procedur medycznych w stosunku do osób poszkodowanych adekwatnie do obrażeń. Dodatkowym elementem, który został zrealizowany w czasie ćwiczeń była próbna ewakuacja zakładu, oraz współpraca pracowników zakładu z przybyłymi na miejsce zastępami straży pożarnej m.in. w zakresie określenia miejsca zdarzenia czy stanu osobowego personelu.

Opracowanie: mł. bryg. Bogusław Krajewski.
Zdjęcia: Andrzej Zawadzki.