23.11.2019 r. w godzinach od 8:00 - 15:00 ponad 60 strażaków z powiatu bartoszyckiego brało udział w ćwiczeniach zorganizowanych na terenach zakładów pracy znajdujących się w Bartoszycach i Dąbrowie.

W ćwiczeniach udział wzięło 11 zastępów, w tym 10 z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Wojskowa Straż Pożarna 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Jednostki OSP zostały podzielone na 5 grup po dwa zastępy w każdej. Scenariusz ćwiczeń zakładał sześć stacji, na których strażacy musieli się zmierzyć z założeniami związanymi z ratownictwem technicznym, wysokościowym, chemiczno - ekologicznym, poszukiwawczo – ratowniczym, wodnym oraz gaszeniem pożarów wewnętrznych. Elementy ratownictwa medycznego w postaci resuscytacji krążeniowo – oddechowej, czy tamowania krwotoków zewnętrznych wplecione były w założenia na poszczególnych stacjach. W przypadku gdy dana grupa nie posiadała wystarczającej wiedzy, umiejętności lub sprzętu do realizacji założenia, ćwiczenia zamieniały się w warsztaty podczas których instruktorzy poza obserwacją, tłumaczyli i pokazywali jak należy sprawnie i bezpiecznie zrealizować zadanie. W takich przypadkach ćwiczący do dyspozycji mieli sprzęt z JRG Bartoszyce. Po każdy zakończonym ćwiczeniu następowało omówienie i krótkie podsumowanie.

Strażacy mieli za zadanie:

- ewakuować osobę nieprzytomną ze studni o głębokości około 4 metrów,

- ewakuować osobę z podejrzeniem złamania kończyny górnej z wysokości około 4 metrów,

- uporać się z pożarem budynku biurowego wraz z ewakuacją osób poszkodowanych,

- ewakuować osobę poszkodowaną w wyniku katastrofy budowlanej (przygniecionej płytą żelbetową),

- podjąć osobę poszkodowaną z wody, która wpadła do niej po przewróceniu się łódki,

- wykonać dostęp oraz ewakuować osobę poszkodowaną z samochodu osobowego,

- prawidłowo wdrożyć procedurę związaną ze zdarzeniami z udziałem butli z acetylenem.

Na czas ćwiczeń zawiązany został sztab, którego zadaniem była koordynacja kolejności podejmowania działań na stacjach przez poszczególne grupy ćwiczących strażaków. Dla wszystkich uczestników przygotowana został grochówka oraz ciepłe napoje. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, podczas którego Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach bryg. Andrzej Harhaj przedstawił swoje uwagi,  podziękował wszystkich druhom za przybycie oraz ich codzienny wkład i zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bartoszyckiego.

Tekst: kpt. Krystian Masalski

Zdjęcia: Andrzej Zawadzki