27 listopada 2019 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Bezledach odbyły się ćwiczenia taktyczno bojowe bartoszyckich strażaków z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Oddziału Celnego. 

Wiodącym tematem ćwiczeń było ratownictwo w zakresie chemiczno- ekologicznym. Scenariusz ćwiczeń zakładał rozszczelnienie cysterny przewożącej nieznaną substancję przez drogowe przejście graniczne w Bezledach. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, identyfikacji nieznanej substancji oraz likwidacji wycieku poprzez uszczelnienie zaworu cysterny.

W ćwiczeniach, które trwały około 2 godzin wzięły udział 3 zastępy Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, w tym zastęp  Wojskowej  Straży Pożarnej z Bartoszyc, łącznie 13 strażaków. Ćwiczenia były też doskonałą okazją do doskonalenia zasad organizacji łączności radiowej między służbami, która ma wiodący wpływ na powodzenie akcji.

 

Opracowanie: mł. bryg. Bogusław Krajewski

Zdjęcia: KP PSP w Bartoszycach