15.07.2020 r. w godzinach od 8:00 - 14:00 ponad 40 strażaków z powiatu bartoszyckiego brało udział w ćwiczeniach zorganizowanych na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce, w Leśnictwie Górzyste.

W ćwiczeniach udział wzięło 10 zastępów, w tym 5 z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wojskowa Straż Pożarna 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej i pracownicy Lasów Państwowych. Dodatkowo na miejsce działań został zadysponowany samolot gaśniczy, który dokonał zrzutu wody w miejsce objęte pożarem.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar, który objął kilka hektarów lasu o długości frontu pożaru około 200 m. Odległość punktu czerpania wody do miejsca pożaru wynosiła około 1100 m. Dodatkowym założeniem był wypadek z udziałem rowerzysty, którego przygniotło drzewo.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia działań gaśniczych przy pożarach lasu, w tym: organizacji punktu przyjęcia sił i środków, organizacji punktu czerpania wody w warunkach niekorzystnych terenowo, dostarczania wody na duże odległości za pomocą przetłaczania przy użyciu autopomp pojazdów ratowniczych, właściwej organizacji łączności radiowej oraz sprawnego wykorzystania leśnych map numerycznych.

Zmagania obserwowane były przez rozjemców z KP PSP w Bartoszycach oraz obserwatora z RDLP w Olsztynie. Dla wszystkich ćwiczących przygotowana został grochówka, której sponsorem było Nadleśnictwo Bartoszyce.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, podczas którego Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach st. bryg. Andrzej Harhaj jak i Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce Zygmunt Zbigniew Pampuch przedstawili swoje uwagi oraz podziękowali wszystkich druhom za przybycie i zaangażowanie.

Opracowanie: st. kpt. Krystian Masalski

Zdjęcia: KP PSP Bartoszyce