12.02.2018 r. o godz. 15:22 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze dachu w jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Wajdy w Bartoszycach.

Na miejscu zdarzenia okazało się, że pożarem objęta była część drewnianej konstrukcji dachu i stropu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Stwierdzono jednocześnie duże zadymienie na poddaszu oraz brak widocznych źródeł ognia. Mieszkańcy budynku opuścili go samodzielnie przed przybyciem służb ratowniczych. Działania strażaków w pierwszej kolejności skupiły się na odłączeniu dopływu gazu i prądu do budynku. Następnie do wnętrza budynku wprowadzono strażaków, którzy przy użyciu kamery termowizyjnej odnaleźli źródła ognia oraz podali w tej miejsca wodę. W celu dogaszenia pożaru strażacy rozebrali fragment poszycia dachowego i podali wodę z podnośnika hydraulicznego. Po opanowaniu ognia przewietrzono cały budynek i wykonano pomiary na obecność tlenku węgla w poszczególnych lokalach. W akcji uczestniczyły 3 zastępy z JRG w Bartoszycach oraz 1 zastęp z WSP 20BBZ.