W sobotę, 9 lipca o godz. 20:57 otrzymaliśmy zgłoszenie o zanieczyszczeniu cieku wodnego olejem napędowym w miejscowości Prosity (gm. Bisztynek).

Na miejscu zdarzenia okazało się, że na cieku wodnym na długości ok. 30 m znajduje się substancja ropopochodna. Działania strażaków w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ograniczeniu i powstrzymaniu dalszego rozprzestrzeniania się substancji za pomocą rękawów i mat sorpcyjnych. Na miejsce zdarzenia zadysponowano również grupę ratownictwa chemicznego z Olsztyna, która przy użyciu specjalistycznej pompy zebrała substancję. Brzegi rowu oraz pozostały na powierzchni cieku film olejowy zneutralizowano za pomocą dyspergentu.

W ponad 5-godzinnej akcji uczestniczyły 4 zastępy straży pożarnej.


Zdjęcia: sekc. Piotr Kłosowski.