Bartoszyccy strażacy wspomagani przez funkcjonariuszy z innych komend województwa warmińsko-mazurskiego, codziennie od 10 marca, na przejściu granicznym w Bezledach prowadzą kontrole sanitarne polegające na wykonywaniu pomiarów temperatury osób podróżujących.

 

Działania prowadzone na przejściu granicznym mają charakter wspomagający inne służby i instytucje w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Do 25 marca strażacy skontrolowali 1513 pojazdów i sprawdzili temperaturę u 2061 osób.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Kowalski.
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bartoszycach.