Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. 

koronawirusPlakaty informacyjne - jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem