W sobotę, 11 maja w Kamińsku przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach udział wzięło 6 drużyn, w tym jedna drużyna dziewcząt z OSP Galiny.

Młodzi adepci pożarnictwa rywalizowali w dwóch konkurencjach, którymi było rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami. Konkurencję rozwinięcia bojowego oraz całe zawody wygrała drużyna z Bezled, natomiast w biegu sztafetowym najlepsza okazała się ekipa z Sątop. Niżej przedstawiamy wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach oraz klasyfikacje generalną zawodów. Rozwinięcie bojowe:
- 1 miejsce - Bezledy - 882,78 pkt.,
- 2 miejsce - Sątopy-Samulewo - 872,12 pkt.,
- 3 miejsce - Galiny (dziewczęta) - 862,16 pkt.,
- 4 miejsce - Galiny (chłopcy) - 856,46 pkt.,
- 5 miejsce - Toprzyny - 829,75 pkt.,
- 6 miejsce - Kandyty - 748,47 pkt.

Bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami:
- 1 miejsce - Sątopy-Samulewo - 91,22 pkt.,
- 2 miejsce - Galiny (dziewczęta) - 90,68 pkt.,
- 3 miejsce - Bezledy - 88 pkt.,
- 4 miejsce - Galiny (chłopcy) - 84,09 pkt.,
- 5 miejsce - Toprzyny - 75,30 pkt.,
- 6 miejsce - Kandyty - 53,56 pkt.

Klasyfikacja generalna:
- 1 miejsce - Bezledy - 970,78 pkt.,
- 2 miejsce - Sątopy-Samulewo - 963,34 pkt.,
- 3 miejsce - Galiny (dziewczęta) - 952,84 pkt.,
- 4 miejsce - Galiny (chłopcy) - 940,55 pkt.,
- 5 miejsce - Toprzyny - 905,05 pkt.,
- 6 miejsce - Kandyty - 802,03 pkt. Całe zawody przebiegły zgodnie z regulaminem oraz w duchu fair play. Gratulujemy zwycięskiej drużynie. Duże wyrazy uznania kierujemy w stronę dziewczęcej drużyny z Galin, która z powodzeniem rywalizowała z chłopcami.

/tekst: mł. kpt. Piotr Kowalski, foto: Joanna Boiwko/